หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 พนักงานนวดไทย 1 1 25 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 28 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
3 ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร 1 1 11 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 25 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
5 ผู้ช่วยงานแม่บ้าน 1 1 10 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 รายการ