ข่าว หน้าแรก > ติดต่อเรา
 

ติดต่อเรา

ที่อยู่และแผนที่ตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด

 

 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด เลขที่ 174 ม.3 ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23140

โทรศัพท์ 0 3961 9510 โทรสาร 0 3961 9509 E-mail: trat_skill@hotmail.com

ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาวนงนุช มะยมทอง E-mail: poo40@hotmail.com