สถานประกอบกิจการดีเด่น หน้าแรก > สถานประกอบกิจการดีเด่น


ชื่อ-นามสุกล อีเมล์ หลักสูตรที่จบ
นายประดิษฐ์ - ขาวดี
-
จบฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถยนต์ จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง
นางสาวเพ็ญทิวา - จันทร์ฝาก
pen13131@hotmail.com
จบฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาพนักงานนวดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2556
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ