หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เอกสารเผยแพร่ jpg ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานราชการ 82 74 06/01/2563 ดาวน์โหลด
บริการสำหรับประชาชน jpeg นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 166 126 07/09/2561 ดาวน์โหลด
บริการสำหรับประชาชน pdf ทะเบียนวิทยากรโครงการผู้มีรายได้น้อย 31 0 07/06/2561 ดาวน์โหลด
วารสาร บทความ JPEG วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 236 182 29/01/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ pdf รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง (เมษายน) 264 204 16/05/2560 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ pdf รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง (มีนาคม) 180 161 07/04/2560 16/05/2560 ดาวน์โหลด
บริการสำหรับประชาชน jpg แผนผังขั้นตอนการให้บริการ การพิจารณาคำขอกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 0 20/06/2559 20/06/2559 ดาวน์โหลด
บริการสำหรับประชาชน jpg แผนผังขั้นตอนการให้บริการงานฝึกเตียมเข้าทำงาน 3 0 20/06/2559 20/06/2559 ดาวน์โหลด
บริการสำหรับประชาชน jpg แผนผังขั้นตอนการให้บริการการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 5 0 20/06/2559 20/06/2559 ดาวน์โหลด
บริการสำหรับประชาชน jpg แผนผังขั้นตอนการให้บริการงานยกระดับฝีมือแรงงาน 4 0 20/06/2559 ดาวน์โหลด
วารสาร บทความ jpeg เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย 104 95 16/05/2559 16/05/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-BOOK folder เอกสารแนะนำหน่วยงานบริการหน่วยงาน 985 978 16/05/2559 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 26 รายการ