ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ.ตรัง ฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ก่อนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 09/12/2562
สนพ.ตรังฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 04/12/2562
สนพ.ตรังร่วมภ.จว.ตรัง เปิดฝึกอบรมช่างตัดผมให้บุคคลากรตำรวจตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 29/01/2562
สนพ.ตรัง​ บูรณาการ​ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง จัดอบรม "ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ"ในอุตสาหกรรมยางพาราและแปรรูป​ ไม้ยางพารา
ว้นที่ข่าว : 09/01/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2562
ว้นที่ข่าว : 08/11/2561
สนพ.ตรัง เปิดการฝึกอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ว้นที่ข่าว : 26/06/2561
สนพ.ตรัง ฝึกอบรมหลักสูตร Mikrotik
ว้นที่ข่าว : 05/06/2561
ผอ.สนพ.ตรัง ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึก
ว้นที่ข่าว : 18/05/2561
สนพ.ตรัง ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
ว้นที่ข่าว : 09/05/2561
สนพ.ตรัง รับการตรวจการประกันคุณภาพโครงการ The Best of DSD 2017
ว้นที่ข่าว : 29/06/2560
อบรมการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ว้นที่ข่าว : 01/06/2560
พิธีปิดโครงการค่าย "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดตรัง" รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560
ว้นที่ข่าว : 11/05/2560
ยกระดับฝีมือแรงงานหลักสูตรการฝึกตามความสามารถ (CBT)
ว้นที่ข่าว : 04/04/2560
สนพ.ตรัง เพิ่มผลิตภาพแรงงานของสถานประกอบกิจการ ด้วยกระบวนการ STEM WORK FORCE
ว้นที่ข่าว : 04/04/2560
สนพ.ตรัง จับมือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง พัฒนา ศักยภาพกำลังแรงงาน รองรับThailand 4.0 !
ว้นที่ข่าว : 28/02/2560
เสริมอาชีพแรงงาน สร้างเครือข่ายชุมชน
ว้นที่ข่าว : 25/01/2560
โครงการต้นแบบการเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะ ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม ในการทำงาน
ว้นที่ข่าว : 06/12/2559
ศพจ.ตรังเปิดฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕
ว้นที่ข่าว : 14/11/2559
ตรังจัดฝึกอบรมะบบส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
ว้นที่ข่าว : 28/10/2559
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการใชังานระบบ E-SERVICE
ว้นที่ข่าว : 13/10/2559
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 61 รายการ