หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
 
หัวข้อเรื่อง ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
รายละเอียด

ผลผลิต พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ

รายการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
15 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
17 กรกฎาคม 2559