หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
 
หัวข้อเรื่อง ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
รายละเอียด

ผลผลิต กรพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน

รายการ ฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยขับเคลื่อนการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
1 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
3 กรกฎาคม 2559