หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > พนักงานดูแลห้องพัก
 
หัวข้อเรื่อง พนักงานดูแลห้องพัก
รายละเอียด

ผลผลิต กรพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน

รายการ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
27 มิถุนายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
1 กรกฎาคม 2559