หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

2 มี.ค. 63 เวลา 09.00 น. สนพ.ตรัง จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวัน มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีส่วนราชการและภาคเอกชน ร่วมวางพานพุ่ม จำนวน 40 หน่วยงาน โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธี


ว้นที่ข่าว : 02/03/2563