หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.ตรังฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ข่าวฝึกอบรม

...

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ งานฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ได้ดำเนินการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ1 ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตรัง สาขาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปวส.2 ก่อนจบการศึกษา จำนวน 24 คน ณ ประชุมอาคารคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง โดยโอกาสนี้ นายปกรณ์ ศรีเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ได้มาตรวจเยี่ยม พบปะ พูดคุย และให้แนวปฎิบัติก่อนการทดสอบฯในครั้งนี้ด้วย


ว้นที่ข่าว : 04/12/2562