หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.ตรัง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ ตรัง จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
ได้ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 ให้กับสถานประกอบกิจการ
ด้านโรงแรม และบุคคลทั่วไปภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผู้สมัครที่เข้ารับการทดสอบจำนวน 21 คน 
ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง อ.ห้วยยอด สำหรับการทดสอบ
ในครั้งนี้ ได้นำระบบ E-Testing เข้ามาใช้ในส่วนของภาคทฤษฎี 

ว้นที่ข่าว : 02/08/2562