หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.ตรังร่วมภ.จว.ตรัง เปิดฝึกอบรมช่างตัดผมให้บุคคลากรตำรวจตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
วันที่ ๒๘  มกราคม ๒๕๖๒  พล.ต.ต.นุกูล  ไกรทอง ผบก.ภ.จว.ตรัง เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ  หลักสูตร ช่างตัดผมแก่บุคลากรตำรวจ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน(พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว) ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ ๒๘  มกราคม – ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากตำรวจภูธรจังหวัดตรังและสถานีตำรวจในพื้นที่รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๓ นาย ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดตรัง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง เพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริม สร้างขวัญกำลังใจ และคุณภาพชีวิตตำรวจที่ดี และเพื่อนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้บริการประชาชนลดค่าครองชีพ สร้างความสำพันธ์อันดีต่อชุมชน เป็นตำรวจที่ยึดมั่นสถาบัน มีวินัย และอยู่ข้างประชาชน

ว้นที่ข่าว : 29/01/2562