หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง


นายปกรณ์ ศรีเพชร
ชื่อ - นามสกุล : นายปกรณ์ ศรีเพชร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง

วัน/เดือน/ปีเกิด : 04/08/2509

ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)