หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 18 22 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
2 การแปรรูปอาหารและถนอมอาหาร 18 14 กรกฎาคม 2563 16 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
3 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 20 กรกฎาคม 2563 24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
4 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 30 20 กรกฎาคม 2563 24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
5 การทำผ้ามัดย้อม 18 22 กรกฎาคม 2563 24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 รายการ