ประกาศวัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
ประกาศวัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

ประกาศเจตจำนงสุจริต

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี