ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ.สระบุรี ลุยเพิ่มผลิตแรงงานสู่ SME 4.0
ว้นที่ข่าว : 23/07/2563
สนพ.สระบุรีเร่งส่งเสริมแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ
ว้นที่ข่าว : 14/07/2563
สนพ.สระบุรี พัฒนาศักยภาพแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
ว้นที่ข่าว : 09/07/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี พัฒนาศักยภาพแรงงานผู้ได้รับผลกระทบ Covid-19
ว้นที่ข่าว : 09/07/2563
สนพ.สระบุรี เดินหน้าพัฒนาแรงงานด้านโลจิสติกส์
ว้นที่ข่าว : 26/06/2563
สนพ.สระบุรี เดินหน้าเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19
ว้นที่ข่าว : 23/06/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สำรวจความต้องการฝึกอบรม ผู้ได้รับผลกระทบ covid-19
ว้นที่ข่าว : 27/04/2563
สนพ. สระบุรี ฝึกทักษะสร้างอาชีพผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 24/01/2563
เปิดอบรมแรงงานผู้สูงวัยเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสาขาการประดิษฐ์มาลัยจากกระดาษทิชชู
ว้นที่ข่าว : 25/11/2562
สนพ.สระบุรี เดินหน้าเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 21/11/2562
สนพ.สระบุรี เดินหน้าเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 15/11/2562
สนพ.สระบุรี เดินหน้าเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 14/11/2562
สนพ.สระบุรี ฝึกอบรมสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 11/11/2562
สนพ.สระบุรี เดินหน้าเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 11/11/2562
สนพ.สระบุรี พัฒนาฝีมือผู้ประสบเหตุวาตภัย
ว้นที่ข่าว : 04/07/2562
สนพ.สระบุรี ฝึกอบรมสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานนอกระบบ
ว้นที่ข่าว : 17/06/2562
สนพ.สระบุรี ฝึกอบรมสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานนอกระบบ
ว้นที่ข่าว : 17/06/2562
สนพ.สระบุรี ฝึกอบรมสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานนอกระบบ
ว้นที่ข่าว : 17/06/2562
สนพ.สระบุรี ฝึกอบรมสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานนอกระบบ
ว้นที่ข่าว : 17/06/2562
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ 2562
ว้นที่ข่าว : 28/12/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 43 รายการ