ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
...
...
...
...

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สาขาช่างไฟฟ้าในอุตสาหกรรม ระดับ 1 จำนวน 15 คน ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ
ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี


ว้นที่ข่าว : 23/11/2561 15:38:23
ปิดหน้าจอ