หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.สระบุรี เดินหน้าเพิ่มผลิตแรงงานสู่ SME 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

วันที่ 13  มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มผลิตแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562  สาขา STEM Workforce เพื่อการปรับปรุงการทำงาน  ระยะเวลาฝึก 12 ชั่วโมง ฝึกอบรมในวันที่ 13 และ 16 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ให้กับกลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการ บริษัทรถเจาะไทย จำกัด จำนวน 50 คน ณ ห้องฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี และบริษัทรถเจาะไทย จำกัด

 


ว้นที่ข่าว : 13/03/2562