หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 6 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 20 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 17 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 8 19 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ