ข่าวฝึกอบรม


 
หัวข้อข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้เข้าการฝึกอบรม สาขา การประยุกต์ใช้โปรแกรม SCADA ในงานอุตสาหกรรม
ว้นที่ข่าว : 12/07/2562
อบรมสาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กและสาขาการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 09/07/2562
อบรมการประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์เพื่อควบคุมมอเตอร์ (30 ชม.)
ว้นที่ข่าว : 11/06/2562
สาขาการซักอบรีดเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงาน(วิสาหกิจชุมชนไอริช)
ว้นที่ข่าว : 04/06/2562
ประกาศรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 4/2562(ฝ่ายไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์)
ว้นที่ข่าว : 31/05/2562
ประกาศรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 4/2562(ฝ่ายไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์)
ว้นที่ข่าว : 31/05/2562
รับสมัครฝึกอบรม เทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ YAMAHA รุ่นใหม่ ปี 2562
ว้นที่ข่าว : 03/05/2562
ประกาศรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน (เครื่องกล)
ว้นที่ข่าว : 03/05/2562
หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" สมัครฟรี
ว้นที่ข่าว : 02/05/2562
ประกาศรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 3/2562(ฝ่ายไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์)
ว้นที่ข่าว : 21/03/2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ รุ่นที่ 2/2562 (สาขาการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์)
ว้นที่ข่าว : 27/02/2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2562 (สาขาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก)
ว้นที่ข่าว : 27/02/2562
ปิดหน้าจอ