ข่าวประชาสัมพันธ์


 
หัวข้อข่าว
แจ้งเวียนมาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 09/04/2564
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 08/04/2564
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ว้นที่ข่าว : 06/04/2564
รายงานการประชุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ว้นที่ข่าว : 05/04/2564
วันที่ 24 มีนาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการ ครั้งที่ 10 (ระดับภาค)
ว้นที่ข่าว : 31/03/2564
ประกาศผลการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการ ครั้งที่ 10 (ระดับภาค)
ว้นที่ข่าว : 31/03/2564
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต (Zero Corruption)
ว้นที่ข่าว : 19/03/2564
อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ดำเนินการสัมมนาการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 11/03/2564
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564
ว้นที่ข่าว : 03/03/2564
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบนโยบายการปฎิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ และสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
ว้นที่ข่าว : 24/02/2564
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการและบรรยายพิเศษ การให้บริการระบบ e-Service ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ว้นที่ข่าว : 24/02/2564
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน Building Thailand Digital Workforce
ว้นที่ข่าว : 19/02/2564
ปิดหน้าจอ