การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 ณ กรุงอาบูดาบี

การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 14 - 19 ตุลาคม 2560