ประชุมหารือข้อราชการ เพื่อร่วมพัฒนาอาชีพแก่กำลังพล กองทัพเรือ
...

26 มีนาคม 2562  นายชาติวุฒิ ทองกัน รักษาการณ์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ต้อนรับพล.ร.อ.สมนึก เปรมปราโมทย์ และคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ ได้มาประชุมหารือข้อราชการ เพื่อร่วมพัฒนาอาชีพแก่กำลังพล กองทัพเรือ  พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ


ว้นที่ข่าว : 26/3/2562 0:00:00
ปิดหน้าจอ