ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ รุ่นที่ 2/2562 (สาขาการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ รุ่นที่ 2/2562 (สาขาการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์)


ว้นที่ข่าว : 27/2/2562 10:36:03
ไฟล์แนบ ::หลักสูตรยกระดับฝีมือ ดาวน์โหลด
ปิดหน้าจอ