ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2562 (สาขาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2562 (สาขาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก)


ว้นที่ข่าว : 27/2/2562 10:31:12
ไฟล์แนบ ::เตรียมเข้าทำงาน ดาวน์โหลด
ปิดหน้าจอ