สพร. 1 สป มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันฝีมือช่าง
...
...
...
...
...
...
...
...
...

(11 ส.ค.60) นายชัย  มีเดชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ประธานพิธีปิด

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค และมอบเหรียญรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันฯ

ซึ่ง สพร. 1 สป จัดแข่งขันเมื่อวันที่ 19 -21 กรกฎาคม 2560 ใน 18 สาขาช่าง แบ่งเป็นเยาวชน 17 สาขาช่าง

และทีมเยาวชน 1 สาขาช่าง โดยมีเยาวชนและกำลังแรงงานที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขัน รางวัลที่ 1 – 3

รวม 54 ราย เข้ารับมอบรางวัล ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สพร. 1 สป ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลได้

เป็นตัวแทนจาก สพร. 1 สป เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ ณ กรุงเทพมหานคร ในปี 2561 ต่อไป 


ว้นที่ข่าว : 11/8/2560 0:00:00
ปิดหน้าจอ