แข่งขันฝีมือคนพิการแห่งขาติ ครั้งที่ 8 รอบคัดเลือก
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

แข่งขันฝีมือคนพิการแห่งขาติ ครั้งที่ 8 รอบคัดเลือก

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ (สพร.1 สมุทรปราการ) จัดแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 รอบคัดเลือกระดับภาค จำนวน 20 สาขา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สพร.1 สมุทรปราการ โดยผู้ชนะการแข่งขันจะเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ระดับประเทศ ที่กรุงเทพฯ ต่อไป


ว้นที่ข่าว : 2/2/2560 14:15:27
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ปิดหน้าจอ