ทดสอบมาตรฐานฯ ช่างยนต์ ให้กับพนักบริษัท
...
...
...
...
...
...
...
...

ทดสอบมาตรฐานฯ ช่างยนต์ ให้กับพนักบริษัท

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ (สพร.1 สมุทรปราการ) ฝ่ายเครื่องกล เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ระดับ1 ให้กับพนักงานบริษัท มาสเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ สพร.1 สมุทรปราการ


ว้นที่ข่าว : 2/12/2559 11:39:45
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ปิดหน้าจอ