ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
 
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ