สถานประกอบกิจการดีเด่น หน้าแรก > สถานประกอบกิจการดีเด่น


ชื่อ-นามสุกล อีเมล์ หลักสูตรที่จบ
นางสาวสมอน - ลีทนทา
ไม่มี
เตรียมเข้าทำงาน สาขาเย็บจักรอุตสาหกรรม
นางฐิตาพร - โถบำรุง
ไม่มี
เตรียมเข้าทำงาน สาขาเย็บจักรอุตสาหกรรม จำนวน280 ชม. จำนวน 2 เดือน ฝึกงาน 1 เดือน
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ