ข่าว หน้าแรก > คลังความรู้


คลังความรู้
 
e-books คู่มือสำหรับประชาชน จำนวนดาวน์โหลด
การต่อใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
188
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
167
การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน(กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง)
126
การออกใบแทนใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
110
การขอใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
160
การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
115
การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
132
การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ
111
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
117
การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์
111
รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ