ข่าว หน้าแรก > คลังความรู้


คลังความรู้
 
e-books คู่มือสำหรับประชาชน จำนวนดาวน์โหลด
การต่อใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
142
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
124
การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน(กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง)
103
การออกใบแทนใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
78
การขอใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
96
การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
96
การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
103
การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ
82
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
89
การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์
92
รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ