หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายสังขดิษฐ์
นามสกุล :: สาลี
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 28 กุมภาพันธ์ 2553
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 25 ตุลาคม 2556
ย้อนกลับ