หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายอภิชัย
นามสกุล :: เชื้อสุวรรณ์
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 1 มิถุนายน 2552
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 19 กุมภาพันธ์ 2553
ย้อนกลับ