หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายถวิล
นามสกุล :: พรหมสาขา ณ สกลนคร
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 29 พฤศจิกายน 2547
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 30 กันยายน 2549
ย้อนกลับ