หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายปัญญา
นามสกุล :: ยังประเสริฐ
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 28 พฤศจิกายน 2544
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 30 กันยายน 2549
ย้อนกลับ