หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายถวิล
นามสกุล :: พรหมสาขา ณ สกลนคร
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 12 มีนาคม 2558
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 27 พฤศจิกายน 2544
ย้อนกลับ