หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายประณัย
นามสกุล :: ปุณณานนท์
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 2 กุมภาพันธ์ 2539
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 24 สิงหาคม 2540
ย้อนกลับ