ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายประณัย - ปุณณานนท์ 2 กุมภาพันธ์ 2539 - 24 สิงหาคม 2540 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
นายถวิล - พรหมสาขา ณ สกลนคร 12 มีนาคม 2558 - 27 พฤศจิกายน 2544 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
นายปัญญา - ยังประเสริฐ 28 พฤศจิกายน 2544 - 30 กันยายน 2549 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
นายถวิล - พรหมสาขา ณ สกลนคร 29 พฤศจิกายน 2547 - 30 กันยายน 2549 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
เรืออากาศโทวิโรจน์ - ภูมี 14 พฤษภาคม 2550 - 31 พฤษภาคม 2552 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
นายอภิชัย - เชื้อสุวรรณ์ 1 มิถุนายน 2552 - 19 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
นายสังขดิษฐ์ - สาลี 28 กุมภาพันธ์ 2553 - 25 ตุลาคม 2556 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
นายเสริมศักดิ์ - รำจวน 12 มกราคม 2559 - 30 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
นายวิเชียร - เศวตจันฤกษ์ 4 มกราคม 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
 


รายการที่ 1 - 9 จากทั้งหมด 9 รายการ