ข่าวฝึกอบรม


 
หัวข้อข่าว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ฝึกอาชีพให้แก่ กลุ่มแรงงานนอกระบบ
ว้นที่ข่าว : 03/01/2563
สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกับธนาคารออมสินสกลนคร จัดโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ว้นที่ข่าว : 20/12/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร จัดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 11/12/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครเปิดฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการบำรุงรักษารถยนต์
ว้นที่ข่าว : 11/12/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็กเพื่อการเกษตร ระยะเวลา 30 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 22/11/2562
สนพ.สกลนคร เปิดฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบการควบคุมการให้น้ำพืชแบบอัตโนมัติให้กับกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 04/09/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร จัดโครงการ “๑๐๑ อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ว้นที่ข่าว : 30/08/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร จับมือกับการไฟฟ้าภูมิภาคสกลนคร ผลิตช่างไฟฟ้ามืออาชีพ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 07/08/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เปิดฝึกอาชีพพนักงานแปรรูปและถนอมอาหาร รุ่นที่2ให้กับแรงงานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ว้นที่ข่าว : 14/06/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เปิดฝึกอาชีพการแปรรูปและถนอมอาหาร ให้กับแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมด้านการแปรรูปและถนอนอาหาร
ว้นที่ข่าว : 13/06/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
ว้นที่ข่าว : 13/06/2562
สนพ.สกลนครร่วมกับเรือนจำจังหวัดสกลนคร เปิดฝึกอาชีพเสริมให้แก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ
ว้นที่ข่าว : 11/06/2562
ปิดหน้าจอ