ข่าว หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

หัวข้อข่าว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานฝีมือ
ว้นที่ข่าว : 23/12/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
ว้นที่ข่าว : 01/05/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 21/03/2562
สนพ.สกลนครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 25/12/2560
สนพ.สกลนคร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 15/11/2560
สนพ.สกลนคร ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 14/06/2560
สนพ.สกลนคร วัดทักษะ รองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 07/04/2560
สนพ.สกลนคร เพิ่มศักยภาพนักศึกษาอาชีวะก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 20/03/2560
สนพ.สกลนคร เพิ่มศักยภาพช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 20/03/2560
สนพ.สกลนคร เพิ่มศักยภาพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ)
ว้นที่ข่าว : 20/03/2560
สนพ.สกลนคร สร้างเครือข่าย และส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 01/02/2560
สนพ.สน.มุ่งพัฒนาช่างไฟฟ้าสกลนครให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการขอใบรับรองความรู้ความสามารถ
ว้นที่ข่าว : 16/12/2559
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 08/12/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร ปั่นช่างไฟฟ้าให้มีมาตรฐาน สู่การรับรองความรู้ความสามารถ
ว้นที่ข่าว : 29/11/2559
ช่างไฟฟ้าสกลนครได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 23/11/2559
ศพจ.สกลนครทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 16/11/2559
ศพจ.สกลนครเดินหน้าพัฒนาทีมงานไฟฟ้า มุ่งสู่ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2)พ.ศ.2557
ว้นที่ข่าว : 08/11/2559
ศพจ.สกลนครเร่งดำเนินการทดสอบฯช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 01/11/2559
ศพจ.สกลนคร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ1
ว้นที่ข่าว : 31/10/2559
ศพจ.สกลนครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1
ว้นที่ข่าว : 25/10/2559
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 38 รายการ