ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร เปิดฝึกหลักสูตรการฝึกยกระดับ สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ1 (เหล็กบาง)
ว้นที่ข่าว : 25/08/2559
ศพจ.สกลนคร ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 15/08/2559
ศพจ.สกลนคร เปิดหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาพูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 จำนวน 30 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 11/07/2559
ศพจ.สกลนครอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาพนักงานดูแลห้องพัก จำนวน 30 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 05/07/2559
ศพจ.สกลนคร ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยว
ว้นที่ข่าว : 27/06/2559
ศพจ.สกลนคร เปิดฝึกอาชีพเสริมสาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสำหรับทาภายนอก
ว้นที่ข่าว : 13/06/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 13/06/2559
ศพจ.สกลนครเปิดฝึกหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม
ว้นที่ข่าว : 10/06/2559
ศพจ.สกลนคร ฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยว
ว้นที่ข่าว : 31/05/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนครฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ว้นที่ข่าว : 24/05/2559
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 24/05/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนครฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก
ว้นที่ข่าว : 24/05/2559
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สาขาเทคนิคการย้อมสีและการทอผ้าพื้นเมือง
ว้นที่ข่าว : 18/05/2559
ศพจ.สน. ร่วมแรงจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเร่งสู่การขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
ว้นที่ข่าว : 12/05/2559
ศพจ.สกลนคร ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง)
ว้นที่ข่าว : 03/05/2559
ศพจ.สกลนคร เปิดอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม
ว้นที่ข่าว : 26/04/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนครฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 04/04/2559
ศพจ.สกลนคร ยกระดับไฟฟ้าภายในอาคาร ชู พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ(ฉบับที่2) พ.ศ.2557
ว้นที่ข่าว : 28/03/2559
ศพจ.สน.ยกระดับฝีมือแรงงาน 10 อาหารไทยยอดฮิต ถูกใจต่างชาติ
ว้นที่ข่าว : 24/03/2559
ศพจ.สน. ลั่น พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาแรงงานให้ก้าวไกลสู่ AEC
ว้นที่ข่าว : 22/03/2559
รายการที่ 81 - 100 จากทั้งหมด 115 รายการ