ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ.สกลนคร เสริมศักยภาพสถานประกอบกิจการทางด้านโลจิสติกส์
ว้นที่ข่าว : 17/01/2560
สนพ.สน.เปิดฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาสะปาตะวันตกหัตถบำบัด ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 17/01/2560
สนพ.สน.เปิดฝึกหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำตะกร้าหวายลายพื้นเมือง
ว้นที่ข่าว : 12/01/2560
สนพ.สน. เปิดฝึกอบรม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อาชีพเสริม)
ว้นที่ข่าว : 27/12/2559
สนพ.สน.ปฐมนิเทศและเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงานหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2560
ว้นที่ข่าว : 23/12/2559
ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557
ว้นที่ข่าว : 21/12/2559
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ปิดการฝึกอบรมอาชีพเสริมและมอบวุฒิบัตร
ว้นที่ข่าว : 21/12/2559
สนพ.สน. ฝึกยกระดับฝีมือ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว สาขา พนักงานดูแลห้องพัก
ว้นที่ข่าว : 15/12/2559
สนพ.สน.ฝึกอบรมยกระดับฝีมือ ผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก สาขา การประกอบอาหารไทย 4 ภาค
ว้นที่ข่าว : 15/12/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร เปิดอบรม “เกษตรกร” เป็น “Smart Farmers” อบรมเทคนิคขายสินค้าด้านเกษตรออนไลน์
ว้นที่ข่าว : 01/12/2559
ศพจ.สกลนครเปิดสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
ว้นที่ข่าว : 28/11/2559
ศพจ.สกลนครเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขานักส่งเสริมสุขแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 จำนวน 30 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 28/11/2559
ศพจ.สกลนครเปิดหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือให้แก่ช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 21/11/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร จับมือ กับห้างสรรพสินค้าโรบินสันสกลนคร มองไกล สถานประกอบกิจการ ต้องพัฒนาคุณภาพคนสู่ไทยแลนด์ 4.0
ว้นที่ข่าว : 21/11/2559
ศพจ.สกลนครเปิดอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 14/11/2559
ศพจ.สกลนคร ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 3/2560
ว้นที่ข่าว : 07/11/2559
ศพจ.สกลนครปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำตะกร้าหวายลายพื้นเมือง 30 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 07/11/2559
ศพจ.สกลนคร เปิดฝึกสาขาการทำตะกร้าหวายลายพื้นเมือง 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2560
ว้นที่ข่าว : 03/11/2559
ศพจ.สกลนครเปิดยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 2/2560
ว้นที่ข่าว : 31/10/2559
พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม
ว้นที่ข่าว : 26/10/2559
รายการที่ 61 - 80 จากทั้งหมด 121 รายการ