ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ.สกลนคร ร่วมมือกับเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครฝึกภาษาจีน
ว้นที่ข่าว : 20/06/2560
สนพ. สกลนคร ฝึกอาชีพเสริม
ว้นที่ข่าว : 15/06/2560
สนพ.สกลนคร เพิ่มศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 01/06/2560
สนพ.สกลนคร อบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) จำนวน 30 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 24/05/2560
สนพ.สกลนครเปิดการฝึกการฝึกอาชีพเสริมสาขา การทำตะกร้าหวายลายพื้นเมือง
ว้นที่ข่าว : 22/05/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เปิดฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์
ว้นที่ข่าว : 22/05/2560
สนพ.สกลนคร เปิดฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ณ หมู่บ้านโนนหอม
ว้นที่ข่าว : 22/05/2560
สนพ.สกลนครเปิดอบรม เมนูอาหารยอดนิยมในต่างประเทศ
ว้นที่ข่าว : 17/05/2560
สนพ.สกลนคร ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการขับรถขนถ่ายสินค้าอย่างปลอดภัยและถูกวิธี ระยะเวลา 18 ชั่วโม
ว้นที่ข่าว : 15/05/2560
สนพ.สกลนคร แก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจ ในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ว้นที่ข่าว : 01/05/2560
สนพ.สกลนคร ฝึกหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสำหรับทาภายนอก ให้กับผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 28/04/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร "สร้างอาชีพสูงอายุ เพิ่มคุณค่าชีวิต วัยเกษียณ"
ว้นที่ข่าว : 10/04/2560
สนพ.สกลนคร จับมือกับป้องกันจังหวัดร่วมคืนคนดีสู่สังคม
ว้นที่ข่าว : 05/04/2560
สนพ.สกลนคร สร้างเครือข่ายพัฒนาฝีมือสู่ตลาดแรงงานภาคการท่องเที่ยวและบริการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว้นที่ข่าว : 27/03/2560
สนพ.สกลนคร เพิ่มศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 20/03/2560
สนพ.สกลนคร เพิ่มศักยภาพช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 18/03/2560
ฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการสร้างเอกสารวิชาการโดยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด จำนวน 12 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 17/03/2560
สนพ.สกลนคร บูรณาการร่วมกับภาคอาชีวศึกษา ส่งเสริมศักยภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
ว้นที่ข่าว : 17/03/2560
สนพ.สกลนคร ดำเนินการฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำตะกร้าหวายลายพื้นเมือง
ว้นที่ข่าว : 07/03/2560
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อาชีพเสริม) สาขา เทคนิคการย้อมสีผ้า และการทอผ้าพื้นเมือง
ว้นที่ข่าว : 23/01/2560
รายการที่ 41 - 60 จากทั้งหมด 121 รายการ