ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ.สกลนคร เปิดฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ณ หมู่บ้านโนนหอม
ว้นที่ข่าว : 22/05/2560
สนพ.สกลนครเปิดอบรม เมนูอาหารยอดนิยมในต่างประเทศ
ว้นที่ข่าว : 17/05/2560
สนพ.สกลนคร ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการขับรถขนถ่ายสินค้าอย่างปลอดภัยและถูกวิธี ระยะเวลา 18 ชั่วโม
ว้นที่ข่าว : 15/05/2560
สนพ.สกลนคร แก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจ ในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ว้นที่ข่าว : 01/05/2560
สนพ.สกลนคร ฝึกหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสำหรับทาภายนอก ให้กับผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 28/04/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร "สร้างอาชีพสูงอายุ เพิ่มคุณค่าชีวิต วัยเกษียณ"
ว้นที่ข่าว : 10/04/2560
สนพ.สกลนคร จับมือกับป้องกันจังหวัดร่วมคืนคนดีสู่สังคม
ว้นที่ข่าว : 05/04/2560
สนพ.สกลนคร สร้างเครือข่ายพัฒนาฝีมือสู่ตลาดแรงงานภาคการท่องเที่ยวและบริการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว้นที่ข่าว : 27/03/2560
สนพ.สกลนคร เพิ่มศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 20/03/2560
สนพ.สกลนคร เพิ่มศักยภาพช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 18/03/2560
ฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการสร้างเอกสารวิชาการโดยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด จำนวน 12 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 17/03/2560
สนพ.สกลนคร บูรณาการร่วมกับภาคอาชีวศึกษา ส่งเสริมศักยภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
ว้นที่ข่าว : 17/03/2560
สนพ.สกลนคร ดำเนินการฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำตะกร้าหวายลายพื้นเมือง
ว้นที่ข่าว : 07/03/2560
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อาชีพเสริม) สาขา เทคนิคการย้อมสีผ้า และการทอผ้าพื้นเมือง
ว้นที่ข่าว : 23/01/2560
สนพ.สกลนคร เสริมศักยภาพสถานประกอบกิจการทางด้านโลจิสติกส์
ว้นที่ข่าว : 17/01/2560
สนพ.สน.เปิดฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาสะปาตะวันตกหัตถบำบัด ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 17/01/2560
สนพ.สน.เปิดฝึกหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำตะกร้าหวายลายพื้นเมือง
ว้นที่ข่าว : 12/01/2560
สนพ.สน. เปิดฝึกอบรม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อาชีพเสริม)
ว้นที่ข่าว : 27/12/2559
สนพ.สน.ปฐมนิเทศและเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงานหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2560
ว้นที่ข่าว : 23/12/2559
ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557
ว้นที่ข่าว : 21/12/2559
รายการที่ 41 - 60 จากทั้งหมด 115 รายการ