ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ.สกลนครเปิดการฝึกอบรบภาษาเกาหลี
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนคร ฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังเพื่อเตรียมประกอบอาชีพก่อนพ้นโทษ
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนครจัดฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนครฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาภาษาเกาหลี รุ่นที่3
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนครฝึกอบรม สาขาการประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน STEM และการจัดการโลจิสติกส์
ว้นที่ข่าว : 21/03/2562
สนพ.สกลนคร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม
ว้นที่ข่าว : 21/03/2562
สนพ.สกลนครฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก
ว้นที่ข่าว : 22/03/2561
สนพ.สกลนครเปิดฝึกศิลปะการชงกาแฟ อย่างมืออาชีพ
ว้นที่ข่าว : 19/12/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร Kick off ฝึกอาชีพให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้มีรายได้น้อย
ว้นที่ข่าว : 15/12/2560
สนพ.สกลนครเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2561
ว้นที่ข่าว : 01/12/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ดำเนินโครงการ "1ตำบล 1ช่างไฟฟ้า"
ว้นที่ข่าว : 22/11/2560
สนพ. สกลนคร ฝึกอาชีพเสริมผู้ได้รับผลกระทบจากประสบอุทกภัย ประจำปี 2560
ว้นที่ข่าว : 20/09/2560
สนพ. สกลนคร ฝึกอาชีพเสริมให้ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประจำปี 2560(ซ่อมบำรุงอาคาร)
ว้นที่ข่าว : 11/09/2560
สนพ. สกลนคร ฝึกอาชีพเสริมผู้ได้รับผลกระทบจากประสบอุทกภัย ประจำปี 2560
ว้นที่ข่าว : 11/09/2560
สนพ. สกลนคร ฝึกอาชีพเสริมผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประจำปี 2560
ว้นที่ข่าว : 04/09/2560
สนพ. สกลนคร ฝึกอาชีพเสริมผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประจำปี 2560 (ช่างไฟฟ้า)
ว้นที่ข่าว : 30/08/2560
สนพ. สกลนคร ฝึกอาชีพเสริมผู้ได้รับผลกระทบจากประสบอุทกภัย ประจำปี 2560
ว้นที่ข่าว : 29/08/2560
สนพ.สกลนคร เปิดการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา เทคนิคการนำเที่ยวและศิลปะการพูดเพื่อการท่องเที่ยว
ว้นที่ข่าว : 21/07/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม
ว้นที่ข่าว : 21/06/2560
สนพ.สกลนคร ร่วมมือกับเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครฝึกภาษาจีน
ว้นที่ข่าว : 20/06/2560
รายการที่ 21 - 40 จากทั้งหมด 120 รายการ