ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ.สกลนคร เปิดฝึกภาษาเกาหลีให้แก่แรงงานที่จะเดินทางหรือต้องการไปทำงานในต่างประเทศ
ว้นที่ข่าว : 23/04/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกับกรมทหารราบที่ 3 เปิดฝึกอาชีพเสริม ให้กับทหารกองประจำการ
ว้นที่ข่าว : 26/03/2562
สนพ.สกลนคร เปิดการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระยะเวลา 560 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนครเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนครฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำตะกร้าหวายลายพื้นเมือง 30 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนครเปิดฝึกหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนครเปิดฝึกหลักสูตร ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาภาษาเกาหลีสำหรับผู้จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ ระดับ 1รุ่นที่2
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนครเปิดการฝึกอบรบภาษาเกาหลี
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนคร ฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังเพื่อเตรียมประกอบอาชีพก่อนพ้นโทษ
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนครจัดฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนครฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาภาษาเกาหลี รุ่นที่3
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนครฝึกอบรม สาขาการประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน STEM และการจัดการโลจิสติกส์
ว้นที่ข่าว : 21/03/2562
สนพ.สกลนคร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม
ว้นที่ข่าว : 21/03/2562
สนพ.สกลนครฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก
ว้นที่ข่าว : 22/03/2561
สนพ.สกลนครเปิดฝึกศิลปะการชงกาแฟ อย่างมืออาชีพ
ว้นที่ข่าว : 19/12/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร Kick off ฝึกอาชีพให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้มีรายได้น้อย
ว้นที่ข่าว : 15/12/2560
สนพ.สกลนครเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2561
ว้นที่ข่าว : 01/12/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ดำเนินโครงการ "1ตำบล 1ช่างไฟฟ้า"
ว้นที่ข่าว : 22/11/2560
สนพ. สกลนคร ฝึกอาชีพเสริมผู้ได้รับผลกระทบจากประสบอุทกภัย ประจำปี 2560
ว้นที่ข่าว : 20/09/2560
สนพ. สกลนคร ฝึกอาชีพเสริมให้ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประจำปี 2560(ซ่อมบำรุงอาคาร)
ว้นที่ข่าว : 11/09/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 107 รายการ