ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ.สกลนคร เปิดฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบการควบคุมการให้น้ำพืชแบบอัตโนมัติให้กับกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 04/09/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร จัดโครงการ “๑๐๑ อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ว้นที่ข่าว : 30/08/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร จับมือกับการไฟฟ้าภูมิภาคสกลนคร ผลิตช่างไฟฟ้ามืออาชีพ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 07/08/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เปิดฝึกอาชีพพนักงานแปรรูปและถนอมอาหาร รุ่นที่2ให้กับแรงงานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ว้นที่ข่าว : 14/06/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เปิดฝึกอาชีพการแปรรูปและถนอมอาหาร ให้กับแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมด้านการแปรรูปและถนอนอาหาร
ว้นที่ข่าว : 13/06/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
ว้นที่ข่าว : 13/06/2562
สนพ.สกลนครร่วมกับเรือนจำจังหวัดสกลนคร เปิดฝึกอาชีพเสริมให้แก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ
ว้นที่ข่าว : 11/06/2562
สนพ.สกลนคร เปิดฝึกอาชีพพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน วิสาหกิจชุมชนสู่ SME 4.0
ว้นที่ข่าว : 04/06/2562
สนพ.สกลนคร เปิดฝึกภาษาเกาหลีให้แก่แรงงานที่จะเดินทางหรือต้องการไปทำงานในต่างประเทศ
ว้นที่ข่าว : 23/04/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกับกรมทหารราบที่ 3 เปิดฝึกอาชีพเสริม ให้กับทหารกองประจำการ
ว้นที่ข่าว : 26/03/2562
สนพ.สกลนคร เปิดการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระยะเวลา 560 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนครเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนครฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำตะกร้าหวายลายพื้นเมือง 30 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนครเปิดฝึกหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนครเปิดฝึกหลักสูตร ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาภาษาเกาหลีสำหรับผู้จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ ระดับ 1รุ่นที่2
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนครเปิดการฝึกอบรบภาษาเกาหลี
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนคร ฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังเพื่อเตรียมประกอบอาชีพก่อนพ้นโทษ
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนครจัดฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนครฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาภาษาเกาหลี รุ่นที่3
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนครฝึกอบรม สาขาการประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน STEM และการจัดการโลจิสติกส์
ว้นที่ข่าว : 21/03/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 115 รายการ