ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
(ผอ.สนพ.)สกลนคร ติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560
ว้นที่ข่าว : 18/04/2560
สนพ.สกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
ว้นที่ข่าว : 18/04/2560
สนพ.สกลนครร่วมติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560
ว้นที่ข่าว : 18/04/2560
ติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560
ว้นที่ข่าว : 18/04/2560
สนพ.สกลนคร สร้างเครือข่าย ใช้พื้นที่ วิถีประชารัฐ โดยออกบริการประเมินความรู้ความสามารถ(License) เคลื่อนที่
ว้นที่ข่าว : 10/04/2560
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจ ในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
ว้นที่ข่าว : 10/04/2560
สนพ.สกลนคร ประเมินความรู้ความสามารถ(License)
ว้นที่ข่าว : 10/04/2560
วันที่ยิ่งใหญ่วันหนึ่ง ของจังหวัดสกลนคร
ว้นที่ข่าว : 10/04/2560
สนพ.สกลนคร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันจักรีบรมราชวงค์"
ว้นที่ข่าว : 07/04/2560
สนพ.สกลนคร ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
ว้นที่ข่าว : 05/04/2560
สนพ.สกลนคร ร่วม"พิธีถวายราชสักการะ ในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"
ว้นที่ข่าว : 31/03/2560
สนพ.สน.ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด
ว้นที่ข่าว : 30/03/2560
สนพ.สน.ร่วมอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ว้นที่ข่าว : 30/03/2560
สนพ.สกลนคร เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2560
ว้นที่ข่าว : 27/03/2560
สนพ.สกลนคร ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสกลนคร
ว้นที่ข่าว : 27/03/2560
สนพ.สกลนคร จัดพิธีถวายราชสักการะและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560
ว้นที่ข่าว : 03/03/2560
สนพ.สกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการวันคนพิการสากลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560
ว้นที่ข่าว : 24/02/2560
สนพ.สกลนครจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)
ว้นที่ข่าว : 23/02/2560
สนพ.สกลนคร รับการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 (Progress Review)
ว้นที่ข่าว : 20/02/2560
สนพ.สน.ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2557
ว้นที่ข่าว : 17/01/2560
รายการที่ 81 - 100 จากทั้งหมด 262 รายการ