ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
สนพ.สกลนคร ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๗
ว้นที่ข่าว : 15/12/2560
สนพ.สกลนครร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ว้นที่ข่าว : 27/10/2560
รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่1/2561
ว้นที่ข่าว : 24/10/2560
สนพ.สกลนครจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)
ว้นที่ข่าว : 26/09/2560
สนพ.สกลนครร่วมอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ว้นที่ข่าว : 26/09/2560
สนพ.สกลนคร ประเมินความรู้ความสามารถ
ว้นที่ข่าว : 11/09/2560
สนพ.สกลนคร ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2560
ว้นที่ข่าว : 01/09/2560
สนพ.สกลนครทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ว้นที่ข่าว : 22/08/2560
สนพ.สกลนคร ออกหน่วย เคลื่อนที่"บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" จังหวัดสกลนคร
ว้นที่ข่าว : 19/07/2560
สนพ.สกลนครประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า ให้กับแรงงานทั้งในและนอกสถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 17/07/2560
สนพ.สกลนครประชาสัมพันธ์การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ
ว้นที่ข่าว : 29/06/2560
สนพ.สกลนคร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ว้นที่ข่าว : 28/06/2560
สนพ.สกลนคร ร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมในโครงการ To Be Number One ระดับประเทศ รอบที่ 1
ว้นที่ข่าว : 26/06/2560
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร
ว้นที่ข่าว : 23/06/2560
สนพ.สกลนครร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดและมอบใบประกาศผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ว้นที่ข่าว : 20/06/2560
สนพ.สกลนคร ร่วมงานโครงการ"ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"
ว้นที่ข่าว : 08/06/2560
สนพ.สกลนคร ส่งเสริมสถานประกอบการทำมาตรฐานฝีมือของผู้ประกอบอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 01/06/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ว้นที่ข่าว : 29/05/2560
สนพ.สกลนคร ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร
ว้นที่ข่าว : 25/05/2560
สนพ.สกลนครเฝ้ารับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ว้นที่ข่าว : 23/05/2560
รายการที่ 61 - 80 จากทั้งหมด 270 รายการ