ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
สนพ.สกลนคร ออกหน่วย เคลื่อนที่"บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" จังหวัดสกลนคร
ว้นที่ข่าว : 19/07/2560
สนพ.สกลนครประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า ให้กับแรงงานทั้งในและนอกสถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 17/07/2560
สนพ.สกลนครประชาสัมพันธ์การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ
ว้นที่ข่าว : 29/06/2560
สนพ.สกลนคร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ว้นที่ข่าว : 28/06/2560
สนพ.สกลนคร ร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมในโครงการ To Be Number One ระดับประเทศ รอบที่ 1
ว้นที่ข่าว : 26/06/2560
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร
ว้นที่ข่าว : 23/06/2560
สนพ.สกลนครร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดและมอบใบประกาศผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ว้นที่ข่าว : 20/06/2560
สนพ.สกลนคร ร่วมงานโครงการ"ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"
ว้นที่ข่าว : 08/06/2560
สนพ.สกลนคร ส่งเสริมสถานประกอบการทำมาตรฐานฝีมือของผู้ประกอบอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 01/06/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ว้นที่ข่าว : 29/05/2560
สนพ.สกลนคร ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร
ว้นที่ข่าว : 25/05/2560
สนพ.สกลนครเฝ้ารับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ว้นที่ข่าว : 23/05/2560
สนพ.สกลนคร ร่วมอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ว้นที่ข่าว : 22/05/2560
สนพ.สกลนครร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ว้นที่ข่าว : 22/05/2560
สนพ.สกลนคร ให้คำปรึกษาเพื่อการปรับปรุงการทำงานให้กับพนักงานบริษัท
ว้นที่ข่าว : 15/05/2560
สนพ.สกลนคร ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VCS
ว้นที่ข่าว : 09/05/2560
สนพ.สกลนคร รับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 08/05/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครติดดาวแรงงานมาตรฐาน
ว้นที่ข่าว : 05/05/2560
สนพ.สน.ร่วมอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาถวายเป็นพุทธบูชา พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฎ์
ว้นที่ข่าว : 24/04/2560
สนพ.สกลนคร ร่วมโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร
ว้นที่ข่าว : 21/04/2560
รายการที่ 61 - 80 จากทั้งหมด 262 รายการ