ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
สนพ.สกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา OPEN HOUSE 2018
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนคร ร่วมอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนครร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนคร ออกหน่วยบริการ
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนคร ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
ว้นที่ข่าว : 21/03/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนครให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ
ว้นที่ข่าว : 21/03/2562
สนพ.สกลนคร เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
ว้นที่ข่าว : 30/08/2561
สนพ.สกลนคร เปิดฝึกอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ว้นที่ข่าว : 01/08/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ว้นที่ข่าว : 22/07/2561
สนพ.สกลนคร เปิดฝึกอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
ว้นที่ข่าว : 22/07/2561
รับสมัครวิทยากรภายนอก(ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ)
ว้นที่ข่าว : 03/05/2561
สนพ.สกลนครออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดสกลนคร
ว้นที่ข่าว : 27/04/2561
สนพ.สกลนคร ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๗
ว้นที่ข่าว : 15/12/2560
สนพ.สกลนครร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ว้นที่ข่าว : 27/10/2560
รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่1/2561
ว้นที่ข่าว : 24/10/2560
สนพ.สกลนครจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)
ว้นที่ข่าว : 26/09/2560
สนพ.สกลนครร่วมอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ว้นที่ข่าว : 26/09/2560
สนพ.สกลนคร ประเมินความรู้ความสามารถ
ว้นที่ข่าว : 11/09/2560
สนพ.สกลนคร ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2560
ว้นที่ข่าว : 01/09/2560
สนพ.สกลนครทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ว้นที่ข่าว : 22/08/2560
รายการที่ 41 - 60 จากทั้งหมด 262 รายการ