ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานสกลนคร ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนครตั้งจุดให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ฟรี
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนครร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนคร จัดสัมมนาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบการ
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนคร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ “36 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนครร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา OPEN HOUSE 2018
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนคร ร่วมอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนครร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนคร ออกหน่วยบริการ
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สนพ.สกลนคร ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
ว้นที่ข่าว : 21/03/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนครให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ
ว้นที่ข่าว : 21/03/2562
สนพ.สกลนคร เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
ว้นที่ข่าว : 30/08/2561
สนพ.สกลนคร เปิดฝึกอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ว้นที่ข่าว : 01/08/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ว้นที่ข่าว : 22/07/2561
สนพ.สกลนคร เปิดฝึกอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
ว้นที่ข่าว : 22/07/2561
รับสมัครวิทยากรภายนอก(ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ)
ว้นที่ข่าว : 03/05/2561
สนพ.สกลนครออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดสกลนคร
ว้นที่ข่าว : 27/04/2561
รายการที่ 41 - 60 จากทั้งหมด 270 รายการ