ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
สนพ.สกลนครเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ว้นที่ข่าว : 17/06/2562
สนพ.สกลนคร ร่วมพิธีลงนามแสดงความไว้อาลัยแด่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ว้นที่ข่าว : 01/06/2562
สนพ.สกลนครร่วมกับเทศบาลตำแพด เปิดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ว้นที่ข่าว : 31/05/2562
สนพ.สกลนครเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด
ว้นที่ข่าว : 28/05/2562
สนพ.สกลนคร ร่วมอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
ว้นที่ข่าว : 28/05/2562
สนพ.สกลนครเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE
ว้นที่ข่าว : 28/05/2562
สนพ.สกลนครออกบริการ คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร
ว้นที่ข่าว : 24/05/2562
ส่นพ.สกลนครร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10
ว้นที่ข่าว : 11/05/2562
สนพ.สกลนคร ร่วมมอบสิ่งของเยี่ยมผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
ว้นที่ข่าว : 11/05/2562
สนพ.สกลนคร ร่วมพิธีถวายต้นไม้เงิน ต้นไม้ทองพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิ ราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ว้นที่ข่าว : 11/05/2562
สนพ.สกลนครร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน และร่วมพิธีอุปสมบทพระภิกษุจำนวน100 รูป
ว้นที่ข่าว : 11/05/2562
สนพ.สกลนคร ร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร เพล พระสงฆ์ สามเณร และพระนวกะ ที่บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร
ว้นที่ข่าว : 10/05/2562
สนพ.สกลนคร ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสมหามงคลพระมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ว้นที่ข่าว : 07/05/2562
สนพ.สกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2562
ว้นที่ข่าว : 17/04/2562
สนพ.สกลนคร ร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2562
ว้นที่ข่าว : 17/04/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เปิดโครงการคลินิกช่าง สงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ
ว้นที่ข่าว : 17/04/2562
สนพ.สกลนครร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒
ว้นที่ข่าว : 11/04/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เข้าร่วมพิธีสมโภชน้ำอภิเษก
ว้นที่ข่าว : 11/04/2562
สนพ.สกลนคร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมพิธีฯ
ว้นที่ข่าว : 01/04/2562
สนพ.สกลนคร จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานฯ
ว้นที่ข่าว : 27/03/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 255 รายการ