ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 29/11/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร จัดสัมมนาโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพี่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 28/11/2562
สนพ.สกลนคร ร่วมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
ว้นที่ข่าว : 22/11/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563
ว้นที่ข่าว : 01/11/2562
สนพ.สกลนครร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ว้นที่ข่าว : 13/08/2562
สนพ.สกลนคร ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ว้นที่ข่าว : 05/08/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร พัฒนาทักษะให้แรงงานคุณภาพ (Super Worker) มี Multi-Skill
ว้นที่ข่าว : 30/07/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
ว้นที่ข่าว : 30/07/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรม (นายสง่า วงศ์ษาพาน)
ว้นที่ข่าว : 26/07/2562
สนพ.สกลนคร จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
ว้นที่ข่าว : 25/07/2562
สนพ.สกลนครเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ว้นที่ข่าว : 17/06/2562
สนพ.สกลนคร ร่วมพิธีลงนามแสดงความไว้อาลัยแด่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ว้นที่ข่าว : 01/06/2562
สนพ.สกลนครร่วมกับเทศบาลตำแพด เปิดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ว้นที่ข่าว : 31/05/2562
สนพ.สกลนครเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด
ว้นที่ข่าว : 28/05/2562
สนพ.สกลนคร ร่วมอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
ว้นที่ข่าว : 28/05/2562
สนพ.สกลนครเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE
ว้นที่ข่าว : 28/05/2562
สนพ.สกลนครออกบริการ คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร
ว้นที่ข่าว : 24/05/2562
ส่นพ.สกลนครร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10
ว้นที่ข่าว : 11/05/2562
สนพ.สกลนคร ร่วมมอบสิ่งของเยี่ยมผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
ว้นที่ข่าว : 11/05/2562
สนพ.สกลนคร ร่วมพิธีถวายต้นไม้เงิน ต้นไม้ทองพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิ ราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ว้นที่ข่าว : 11/05/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 265 รายการ